website image website image website image website image website image
website image
website image
website image
website image

Politika zaštite privatnosti Babylon Park zabavnog parka

Hvala vam što ste nam se pridružili u Babylon Parku.

Kako bismo vam pružili informacije o Babylon Parku, i poboljšali iskustva koja ćete imati u vezi sa posetom, neophodno je prikupljanje i korišćenje vaših podataka o ličnosti.

Babylon Park (u daljem tekstu: Park ili Obrađivač)  je vodio računa o načinu na koji prikuplja i koristi podatke kako bi u potpunosti postupao u skladu sa zakonskim propisima.

Ova Politika zaštite privatnosti vam daje informacije o tome koje podatke o ličnosti Babylon Park sakuplja i kako ih koristi, i uključuje važne informacije o vašim pravima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.glasnik RS“ br.87/2018) i drugim zaknskim propisima. Ova Politika privatnosti je u vidu obaveštenja postavljena u našim prostorijama kako bi svim posetiocima  i korisnicima bila dostupna.

Koje podatke o ličnosti prikupljamo

 • Svaki put kada se pridružite Parku, bilo preko našeg veb sajta, bilo da nas kontaktirate preko društvenih mreža ili telefonom ili dođete lično u Park, prikupljamo  sledeće podataka:
  • podaci za kontakt – uključujući vaše ime, adresu, broj telefona, adresu elektronske pošte ili oznake na društvenim mrežama- u svrhu slanja administrativnih poruka (npr.obaveštenja o promeni uslova korišćenja, politike privatnosti i sl.) i komercijalnih poruka a na osnovu Vašeg pristanka (čl.12 st.1 tč1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) koji možete u svakom trenutku opozvati;
  • identifikacioni podaci uključujući fotografije, nadzorne snimke, datum registracije Park Kartice, Aplikacije ili Narukvice kako bi se odobrio pristup delovima Parka;
  • podaci za prijavu ne sakupljamo podatke o ličnosti ukoliko zatražite Park Karticu ili Narukvicu, ali možemo tražiti sledeće podatke kada se prijavljujete za Aplikaciju: adresu elektronske pošte, Apple ili Google identifikator, broj telefona. U slučaju kada vršite plaćanje kreditnom karticom, Park  može tražiti od vas da dostavite svoje puno ime i adresu prebivališta pored podataka o kartici. Podaci iz Aplikacije će biti povezani sa Park Karticama i Narukvicama.
  • Podaci o interakciji podaci o vašoj poseti Parku, delovima Parka koje posećujete, aktivnostima koje isprobavate i gde trošite svoje Babylon kredite i otkupljujete Babylon dijamante, koliko puta posećujete Park i u koje vreme u  toku dana. Ovi podaci se prikupljaju za svaku Park Karticu ili Narukvicu;
  • Mesta za fotografisanje – u Parku su dostupna mesta za fotografisanje. Posetioci imaju mogućnost da koriste usluge fotografisanja koje pružaju treća lica. Fotografije koje su rutinski snimljene u Parku čuvaju se 12 sati pre nego što se automatski obrišu osim ukoliko posetilac ne zahteva uslugu fotografisanja.
  • Upiti i žalbe – kada nas kontaktirate kako biste dobili informacije o Parku, ili o vašoj poseti ili kada prijavljujete bilo koji problem ili nedoumicu.
  • Marketinške preference – mi ćemo od vas tražiti da evidentirate način na koji želite da vas kontaktiramo.
  • Objave na društvenim mrežama – u kojima nas označavate kako biste prijavili svoju posetu Parku.
  • Podaci na veb sajtu – kada se povežete na Park Aplikaciju ili na naš veb sajt, mi ćemo evidentirati određene podatke o saobraćaju, lokaciji, podatke o vašem kompjuteru i njegovoj IP adresi i druge podatke o komunikaciji, korišćenjem kolačića i drugih veb sajt alatki.
  • Kada koristite vašu Park Karticu, Aplikaciju ili Narukvicu u Parku kako biste se priključili zabavnim događajima, otkupljivali Babylon dijamante ili napunili Babylon kredit koji ćete koristiti u našim prodavnicama i restoranima, mi ćemo automatski prikupljati podatke o korišćenju kartice. Kada su Park Kartica ili Narukvica povezane na Aplikaciju, ovi podaci će predstavljati podatke o ličnosti.
 • Park će prikupljati podatke sa svake Park Kartice ili Narukvice, u anonimnom formatu, osim u slučaju povezivanja na Aplikaciju.

Kada i kako prikupljamo podatke o ličnosti

 • Posetioci Parka: podaci se prikupljaju svaki put kada u Parku posetilac koristi Aplikaciju, Karticu ili Narukvicu. Pored toga, podaci u Parku se beleže i nadzornim kamerama.
 • Posetioci veb sajta i naloga na drugim društvenim mrežama: podaci se prikupljaju svaki put kada posetite veb sajt ili naše društvene mreže i na taj način nam dobrovoljno dajete podatke i ovlašćujete nas da ih obrađujemo u skladu sa zakonskim propisima. Park automatski prikuplja sledeće analitičke podatke: koje stranice ste posetili, vreme koje ste proveli na svakoj stranici, kako ste se kretali po veb sajtu i u kojim aktivnostima ste učestvovali.
 • Podaci o maloletnicima: u slučajevima kada su Park kartica, Aplikacija ili Narukvica dodeljeni maloletnom licu, sakupljaće se podaci o korisniku. Podaci su anonimni, dok se Park Kartica ili Narukvica ne povežu sa Aplikacijom. Povezivanjem Park kartice ili Narukvice sa Aplikacijom izričito dajete saglasnost na obradu vaših podataka koji u tom trenutku više nisu anonimni. Ukoliko niste saglasni sa činjenicom da vaši podaci povezivanjem na Aplikaciju nisu više anonimni,  nećete pristupiti Aplikaciji.

U trenutku kada prikupljeni podaci prestaju da budu anonimni potrebno je prethodno

pribaviti saglasnost roditelja odnosno zakonskog zastupnika ukoiko je lice mlađe od 15 godina, u slučaju da je lice navršilo 15 godina isto može dati saglasnost neposredno.

Nije potreban pristanak roditelja da bi se maloletna lica prijavila za bilo koji proizvod u Parku.

 • U hitnim slučajevima Park može prikupljati podatke iz drugih izvora kako bi se rešavale kritične situacije u pogledu zdravlja i bezbednosti posetilaca.
 • Park rutinski ne prikuplja posebne kategorije podataka o ličnosti, pa, s vremena na vreme, vi možete dostaviti podatke o svom zdravlju ili medicinskim stanjima kako biste poboljšali svoje iskustvo u Parku, uključujući podatke o alergijama koje dajete prodavcima hrane – ovi podaci se ne čuvaju u našim sistemima.

Zašto su nam potrebni vaši podaci o ličnosti

 • Obrađivač koristi podatke o ličnosti da bi pružio podršku vašoj poseti Parku i usluge kao deo ugovora sa vama i kako bismo pružili personalizovanu uslugu po meri.
 • Ovo nam omogućava da upravljamo Park Karticama, Aplikacijom i Narukvicama, rukovodimo besplatnim sajtom i pratimo aktivnosti i angažovanje u Parku.
 • Obrađivač koristi podatke kako bi vam omogućio da pristupite interaktivnim karakteristikama Aplikacije, veb sajtu i događajima u Parku.
 • Obrađivač koristi neke podatke o ličnosti kako bi pratio korisnike Parka zbog njihove bezbednosti i sigurnosti.
 • Obrađivač vam može dostaviti sve važne informacije u pogledu usluga u Parku korišćenjem podataka za kontakt koje ste podelili.
 • Uz vaš pristanak, obrađivač koristi podatke u marketinške svrhe kako bi vam pružio informacije o Parku i uslugama.
 • Obrađivač će koristiti podatke o Park Karticama i posetama našim društvenim mrežama i onlajn sajtovima kako bi bio siguran da se podaci predstavljaju na najbolji način u skladu sa zakonskim propisima.
 • Obrađivač koristi podatke sa Park Kartice, iz Aplikacije i sa Narukvice kako bi profilisao svoje posetioce. Obrađivač izdvaja određene podatke iz pojedinačne evidencije kako bi kreirao skupove zbirnih podataka, koji ne uključuju podatke o ličnosti pojedinaca, koji će pomoći Obrađivaču da uoči obrasce i trendove.
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.glasnik RS“ br.87/2018) od nas zahteva da imamo zakonsku osnovu za korišćenje podataka o ličnosti:
  • Obrađivač je u obavezi da koristi podatke o ličnosti u cilju zaključenja i izvršenja ugovora sa posetiocima kako bi posetiocima omogućio korišćenje usluga i sadržaja u Parku;
  • Obrađivač će koristiti podatke kada je neophodno kako bi Parku omogućili ispunjavanje zakonskih obaveza, uključujući obaveze u pogledu zdravlja i bezbednosti, ili kako bi postupali u skladu sa odlukama Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
  • Povremeno bi moglo biti neophodno korišćenje podataka u hitnim slučajevima, kako bi zaštitili vitalne interese pojedinaca u Parku.
  • Korišćenje podataka posetioca je neophodno kako bi Park ispunio zakonske obaveze u vezi sa radom i zabavnim događajima u Parku – uključujući praćenje učešća posetilaca u zabavnim događajima, popravljanje iskustva korisnika/posetilaca, praćenje bilo kojih žalbi ili problema u pogledu rada i upravljanja prilivom posetilaca u Parku.
  • Obrađivač će uz vašu saglasnost da vam šalje informacije kao odgovor na bilo koji upit ili žalbu koju ste uputili Parku – bilo lično, bilo putem kanala na društvenim mrežama. Takođe, obrađivač će uz vašu dozvolu da vam pošalje marketinške informacije o Parku i njegovim uslugama na način na koji korisnik/posetilac odabere.

Da li delimo vaše podatke sa drugima

 • Primaoci podataka sa kojima delimo Vaše podatke su najčešće određena fizička ili pravna lica koja obrađuju Vaše podatke o ličnosti u svojstvu obrađivača, po osnovu ugovornog odnosa koji imaju sa Parkom i na osnovu naših instrukcija a u cilju realizacije posla zbog kojeg ste pristupili Parku.
 • Park može deliti neke podatke o ličnosti sa drugim kompanijama iz Babylon grupe.
 • Park će deliti podatke sa određenim brojem pravnih lica koja pružaju podršku radu Parku uključujući treća lica provajdere sistema kao što su Amazon, Google Firebase i Solicits i koja se u odnosu na obradu vaših podataka o ličnosti takođe smatraju obrađivačima. Ti podaci se dele samo u svrhu pružanja usluga, a ne u druge svrhe. Park će deliti podatke sa relevantnim agencijama i kompanijama kako bi mogao da odgovori na hitne slučajeve u Parku ili na one koji utiču na Park u interesu bezbednosti posetilaca i zaposlenih.
 • Primaoci podataka sa kojima Park deli vaše podatke o ličnosti jesu i određena fizička i pravna i pravna lica sa kojima Park sarađuje i koja se u odnosu na obradu vaših podataka o ličnosti takođe smatraju rukovaocima (samostalni ili zajednički) kao što su banke, advokati i dr.
 • U određenim slučajevima Park je obavezan da Vaše podatke o ličnosti podeli sa organima vlasti. Prak ima zakonsku obavezu da na osnovu sudskog ili upravnog akta predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje učinilaca krivičnih dela.

Koliko dugo čuvamo podatke

 • Podaci o ličnosti se čuvaju dok god imate aktivan nalog ili Park Karticu,a najmanje 6 godina.  Park povremeno pregleda podatke koje čuva i isključivo će iste čuvati dok god je to neophodno kako bi ispunio svrhu zbog koje su prikupljeni.
 • Ako je moguće, Park će podatke učiniti anonimnim uklanjanjem ličnih podataka, što mu može omogućiti da čuva podatke o posetiocima tokom dužeg perioda, jer više neće biti moguće identifikovati određenog pojedinca.
 • Lice čiji se podaci obradjuju ili čuvaju može pisanim ili elektronskim putem zatražiti od Parka da se podaci obrišu, što će Park učiniti u skladu sa Zakonom.

Automatsko korišćenje podataka i profilisanje posetilaca

 • Park koristi određene podatke sa Park Kartica, iz Aplikacije i sa Narukvica kako bi identifikovao kako se određene grupe korisnika/posetilaca kreću po parku i koje vrste zabavnih događaja su najprivlačnije. Park koristi određene podatke da profiliše kategoriju korisnika,posetilaca i grupiše podatke sa sličnih profila u velike skupove podataka.

Marketing

 • Mi želimo da budemo u mogućnosti da komuniciramo sa vama kako bismo vam dostavili informacije i izmene u vezi sa Parkom i njegovim uslugama i sadržajima. Mi ćemo vam jedino slati marketinške informacije ukoliko ih vi tražite. Možete povremeno ažurirati svoja interesovanja ili se odjaviti tako što ćete nas kontaktirati putem Aplikacije.

E-commerce prodajno mesto

 • U ime Babylon Parka Beograd obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost podataka svih naših kupaca. O kupcima/korisnicima prikupljamo isključivo podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitеtnih usluga. Dajemo kupcima/korinicima mogućnost odluke brisanja sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni u cilju realizacije posla. Svi zaposleni Babylon Park Beograd odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Bezbednost i prenos podataka u drugu državu

 • Pojedini primaoci podataka o ličnosti se nalaže izvan teritorije Republike Srbije, Vaši podaci o ličnosti se prenose u zemlje za koje se po zakonu smatra da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. U slučaju prenosa podataka u druge zemlje (koje nisu obuhvaćene napred navedenim) podaci o ličnosti se prenose uz obezbeđenje primerenih mera zaštite iz člana 65 a u vezi člana 69 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.glasnik RS“ br.87/2018).
 • Park je uveo u praksu određene mere bezbednosti kako bi sprečio da se vaši podaci o ličnosti slučajno izgube, koriste ili da im se pristupi na neovlašćen način, da se oni izmene ili izbrišu. Pored toga, Park će ograničiti pristup vašim podacima o ličnosti na zaposlene, zastupnike, izvođače i ostala treća lica čiji posao to zahteva. Oni će jedino obrađivati vaše podatke o ličnosti u skladu sa uputstvima koje im da Park i uz poštovanje obaveze poverljivosti.
 • Park prenosi podatke o ličnosti van EEP u SAD u svrhu čuvanja podataka i pravljenja rezervne kopije.
 • Činom pristupanja Parku lice daje saglasnost za prenos podataka u treće zemlje.
 • Na zahtev lica čiji su podaci prenešeni u treći zemlju ima pravo da zahteva da se podaci obrišu što će Park u skladu i na način predvidjen Zakonom i učiniti.

Važne informacije o vašim zakonskim pravima

  • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.glasnik RS“ br.87/2018) vam daje prava koja Park mora da poštuje pored ove politike.
  • Ova prava uključuju:
   • Pravo na pristup sopstvenim podacima– imate pravo da budete informisani o tome da li Park obrađuje Vaše podatke o ličnosti i ukoliko ih obrađuje o načinu na koji obrađuje Vaše podatke o ličnosti. Navedene informacije sadržane su u ovoj Politici privatnosti. Ovo pravo obuhvata i dostavljanje kopije podataka o ličnosti koje Park o vama obrađuje.
   • Pravo na ispravku i dopunu– imate pravo da se obratite Parku sa zahtevom za izmenu Vaših netačnih odnosno dopunu Vaših nepotpunih podataka o ličnosti.
   • Pravo na brisanje podataka o ličnosti- možete se obratiti Parku sa zahtevom za brisanje podataka o ličnosti koje isti obrađuje o Vama. Ipak, imajte u vidu da ovo pravo neće uvek biti primenljivo. U slučaju kada Park obrađuje podatke o ličnosti po osnovu poštovanja zakonske obaveze neće biti dužan da postupi po Vašem zahtevu za brisanje podataka o ličnosti.
   • Pravo na ograničenje obrade podataka– imate pravo da od Parka zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti ukoliko: * je obrada Vaših podataka o ličnosti nezakonita, al umesto brisanja podataka od nas zahtevate ograničenje upotrebe, *osporavate tačnost podataka o ličnosti, *nama više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih Vi zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, *ste podneli prigovor na obradu pa je u toku procenjivanje da li naš pravni interes za obradu preteže nad Vašim interesima.
   • Pravo na prenosivost podataka– ostvarujete pravo da primate podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili u strukturiranom, uobičajno korišćenom i elektronski čitljivom obliku ukokiko se obrada zasniva na pristanku ili ugovoru i ukoliko se obrada vrši automatizovano. Ovo pravo obuhvata i pravo da Vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti rukovaocu ukoliko je to tehnički moguće.
   • Pravo na prigovor – možete podneti prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koju Park vrši po osnovu pretežnog interesa (član 12 st.1 tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). U slučaju podnošenja prigovora obrada će biti prekinuta , osim ukoliko postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva što ćemo Vam predočiti.
   • Pravo na opoziv pristanka– kada se obrada Vaših podataka o ličnosti zasniva na pristanku, pristanak možete opozvati u svakom trenutku putem e-mail adrese info@babylonparkbeograd.rs. Opoziv pristanka ne povlači nikakve posledice i ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre opoziva.
   • Pravo da budete obavešteni o tome koje podatke o ličnosti Park  koristi i na koji način.
   • Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku– ukoliko smatrate da Park obradu Vaših podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete se obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra br.15, Beograd;

office@poverenik.rs

+381113408900

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

   • Ukoliko imate nekih pitanja ili razloga za zabrinutost u pogledu vaših podataka ili ukoliko imate nekih pitanja u vezi sa ovim pravima, molimo Vas kontaktirajte lice za zaštitu podataka o ličnosti putem e-mail adrese info@babylonparkbeograd.rs
   • Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji rukujemo vašim podacima o ličnosti, molimo vas da nas kontaktirate, ili možete kontaktirati kancelariju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti putem podataka koje smo naveli.

O nama

  • Babylon Park je operator zabavnog parka na globalnom nivou. Naša ambicija je da predstavimo jedinstven zabavni centar koji pruža zabavu i zanimljive aktivnosti za razonodu za celu porodicu.  Naš park u Beogradu je u vlasništvu i njime rukovodi Babylon Park UK Play & Entertainment Limited (Babylon ili „mi“ ili „nas“)
  • Babylon je primarni rukovalac podacima o ličnosti koji se prikupljaju u vezi sa vašim korišćenjem Parka. Mi možemo da delimo podatke sa kompanijama naše grupe ili trećim licima koja pružaju usluge kao što je opisano u našoj Politici zaštite privatnosti.
  • Kontaktirajte nas u pogledu žalbi ili upita.
  • Za dodatne informacije o kolačićima koje koristimo kako bismo podržali svoje onlajn usluge, molimo pogledajte našu Politiku o kolačićima.
  • Babylon povremeno pregleda svoje obaveštenje o zaštiti privatnosti i prikupljanju podataka i može promeniti uslove politike zaštite podataka. Ova politika je ažurirana u avgustu 2022. godine. O svim izmenama i dopunama ove Poliktike privatnosti bićete obavešteni.

copyright@popup_advertising